Skip to content

ANTECEDENTS 

És ben sabut per tots els que ens dediquem d’alguna manera a la custòdia dels nostres boscos, la necessitat d’actuacions que ajudin a revertir l’estat actual que estan gràcies a molts factors que han propiciat l’abandonament de l’agricultura tradicional. Aquesta, mantenia un paisatge mosaic discontinu a través dels camps cultivats i boscos pasturats que feien naturalment de tallafocs. 

Actualment tenim uns boscos poc o gens gestionats que any rere any van incrementant la perillositat i la tipologia dels incendis, ja de sisena generació.. Tenim diverses formes i maneres de fer la gestió forestal i mitigar l’alta càrrega de combustible existent ben conegudes i experimentades. 

Fem una proposta per la creació d’una infraestructura per a la prevenció dels incendis forestals que fa incidència en un vector que poc s’hi posa atenció però que els beneficis són també molt grans i repercuteixen directament en la prevenció, la creació de bases temporals a través de microrescloses

Proposem amb aquest projecte la gestió de l’aigua, amb la construcció d’un conjunt de microrecloses per crear microllacunatges que afavoreixen en diversos aspectes l’ecosistema i la prevenció d’incendis.

Una forma ben simple de gestionar l’aigua de pluja sense necessitat de captacions, sinó creant espais perquè s’estigui el màxim de temps irrigant la terra del voltant. 

Des de Pla de Bages, amb col·laboració de Protectors del Bosc i conjuntament amb la resta de la Federació de Bages i Moianès, volem proposar una forma novadora, motivant, de simple aplicació, fàcilment replicable i amb la seguretat d’èxit gràcies a les accions que ja podem veure en altres actuacions semblants al territori català i altres països que ho han aplicat, amb resultats realment esperançadors. 

Designed using Hoot Business. Powered by WordPress.