Skip to content

CONSOLIDACIÓ

Aquest projecte està pensat per tal que es pugui anar fent un seguiment constant durant l’any i de forma permanent per poder veure l’evolució de l’ecosistema on es farà l’actuació, com l’increment de la biodiversitat ecològica, gràcies a l’aportació constant d’aigua a través dels microllacunatges. 

S’ha parlat amb una associació ecologista de Manresa formada per alguns biòlegs que estan interessats en poder fer el seguiment.. 

Aquest projecte és realitzarà a tocar l’àmbit d’actuació de l’ADF Pla de Bages, amb la col·laboració de l’ADF de la zona, la Federació Bages-Moianès i els ajuntaments afectats. 

Gràcies a la senzillesa del que proposem, ha de ser un exemple que pugui ser fet per altres municipis de la comarca i de la resta de Catalunya. 

Durant la Prova Pilot, és convidaran representants de les dotze ADF que conformen la nostra Federació de Bages-Moianès per tal que tota la Federació pugui participar en les obres i obtenir els coneixements necessaris per replicar-ho a on calgui dels seus municipis. 

També, amb la Prova Pilot, volem documentar-ho a través de material gràfic i filmacions perquè quedi tot registrat i fer-ne tot un document tècnic perquè puguis ser utilitzat per tota entitat o col·lectiu que vulgui aprendre la tècnica. 

Estem pensant un cop feta, poder fer tallers formatius de la tècnica ja sigui per les Agrupacions d’ADF com altres Federacions, escoles o agències.

Designed using Hoot Business. Powered by WordPress.