Skip to content

GESTIÓ FORESTAL

Proposem una gestió forestal amb maquinària lleugera i sobretot manual en tots els treballs que farem per l’implementació de la micro-resclosa, obtenint el màxim benefici amb el mínim d’impacte. Des d’aquí la recuperació de l’ecosistema serà molt més ràpid i eficient. 

És des d’aquesta premissa que la gestió forestal de tipus manual farà servir simplement motoserres per la gestió dels arbres i troncs, desbrossadores per la neteja inicial del lloc de treball i estris per la gestió posterior dels troncs i branques resultants. 

Com a innovació per exemple, les branques que quedaran dels arbres que utilitzarem per la construcció de la micro-resclosa, en contres de cremar-los i deixar la petjada de la crema, es tallaran i col·locaran en llocs específics de l’espai on l’impacte visual sigui mínim i pugui descomposar-se mantenint la matèria orgànica al mateix lloc. 

La materia base per a la realització de les micro rescloses són els mateixos troncs dels pins que hi ha als marges de la riera barrejats entremig dels roures i les alzines afavorint espècies que després d’un possible foc, rebroten molt més ràpidament que les coníferes. 

Aquesta aclarida d’espècies es farà sota els criteris dins el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Can Casasaies ja té elaborat i la supervisió dels Agents Rurals si és necessari.. 

Amb les actuacions previstes de la zona de ribera afavorim la pastura del ramat de cabres que ja pastura per aquells paratges amb la finalitat de la reducció de la càrrega de combustible del sotabosc. 

També afavorim com ja hem dit, el bosc de ribera, amb més bon comportament davant els incendis forestals.

Designed using Hoot Business. Powered by WordPress.