Skip to content
OBJECTIUS 

Realitzar un estudi de viabilitat a tota una conca hidrogràfica i una prova pilot de la construcció d’una microresclosa perquè es pugui seguir fent a tota la vall d’Artigues i posteriorment estudiar-ne l’impacte i els beneficis per l’ecosistema i la prevenció dels incendis forestals. 

Característiques generals 

La construcció de dics naturals permeten la creació de basses temporals de retenció d’aigua com a tècnica de restauració senzilla però amb grans resultats a

diferents nivells: afavoreixen la dinàmica natural del riu, incrementen la diversitat d’hàbitats i espècies, i milloren els paràmetres fisicoquímics i hidromorfològics. 

Amb el pas dels anys i les diferents avingudes la riera ha anat erosionant la llera i trobem amplades de tres i quatre metres amb una profunditat d’un a dos metres en algun lloc. La tècnica, consisteix en la construcció d’una estructura transversal feta amb materials del lloc (troncs d’arbres, roques, branques) que permeti la creació de llacunatges a aquesta riera temporal

Es tracta d’una tècnica que ajuda a la recuperació de les funcions i estructura de l’ecosistema. Per tant, és interessant la seva aplicació en espais amb potencials ecològics i amb símptomes de recuperació però que a causa de la lentitud del procés és necessari actuar per accelerar-la. La vida útil d’aquestes basses ha de ser prou llarga com per exercir un canvi en la qualitat ecològica d’un tram de curs fluvial sense evitar que a mig/llarg termini aquest reprengui la seva dinàmica natural. 

Beneficis directes per l’ecosistema 

Incrementar l’aportació hídrica del lloc, incrementar la biodiversitat biològica i zoològica, increment del bosc de ribera, disminució de les espècies més piròfiles, reducció del perill d’avingudes en cas de pluges torrencials i inundacions, revertir la desertització dels ecosistemes, creació de microllacunatges. 

Beneficis indirectes: 

Possibilitat de ser replicat a tot el territori català, dificultar la propagació gràcies a espècies de ribera amb més alt contingut d’aigua. 

Se’n poden beneficiar tots els propietaris forestals per gestionar l’aigua de pluja molt més eficaçment sense que siguin captacions d’aigua, sinó crear petits reservoris

Se’n poden beneficiar totes les ADF de Catalunya per tal de poder-ho replicar a les seves zones d’actuació. 

També se’n poden beneficiar escoles, instituts, universitats que vulguin aprendre i/o veure-ho. 

Designed using Hoot Business. Powered by WordPress.